Privacy & cookies

Privacyverklaring Yogacentrum Venray

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG is Yogacentrum Venray, gevestigd aan Zuivelweg 2, 5809 EA Leunen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14128666, btw-idnummer NL00206931B08 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.yogacentrumvenray.nl, Zuivelweg 2, 5809 EA Leunen, +31617752754,

O. Overmeer is de Functionaris Gegevensbescherming van Yogacentrum Venray, zij is te bereiken via info@yogacentrumvenray.nl.

Persoonsgegevens die Yogacentrum Venray verwerkt:

Yogacentrum Venray verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten na inschrijving met uw uitdrukkelijke toestemming, en/of omdat u deze aan ons verstrekt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Yogacentrum Venray verwerkt de volgende bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheidsinformatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Yogacentrum Venray verwerkt uw persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling via een beveiligd boekhoudprogramma
 • u te kunnen bellen, e-mailen of whatsappen indien dit nodig is
 • de diensten die Yogacentrum Venray levert zo goed mogelijk te kunnen doen
 • u op de hoogte te kunnen houden van activiteiten van Yogacentrum Venray, ook na het laatste contact door middel van mail/nieuwsbrief, welke gemiddeld 4 keer per jaar gestuurd zal worden

Geautomatiseerde besluitvorming:

Yogacentrum Venray neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yogacentrum Venray) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Yogacentrum Venray bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens   < tot 7 jaar na het laatste contact.

Indien u geen mail/nieuwsbrief met activiteiten van Yogacentrum Venray wilt ontvangen kunt u zich uitschrijven voor het ontvangen van deze mail/nieuwsbrief.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Yogacentrum Venray  verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het voeren van een juiste administratie en het doen van belastingaangifte.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

Op de website van Yogacentrum Venray wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Wij maken onderscheid in functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op de website wanneer je dat wenst. Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Yogacentrum Venray gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van Consuwijzer.

 De volgende gegevens worden bijgehouden door deze cookies:

 • Het aantal bezoekers op de webpagina’s.
 • De duur van het bezoek.
 • De uitgevoerde zoekopdrachten op de website.
 • Gegevens over je browser en apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals besturingssysteem en schermgrootte.
 • De manier waarop je op deze website terecht bent gekomen.

Google analytics:

Yogacentrum Venray maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De hiermee verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het IP-adres is middels een script geanonimiseerd. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Hier tref je ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website van Yogacentrum Venray gebruikt wordt en om rapporten over de website aan Yogacentrum Venray te kunnen verstrekken. Yogacentrum Venray heeft Google geen toestemming gegeven om via Yogacentrum Venray verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere google-diensten. Daarbij zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Google Analytics mag je IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
 • De ‘gegevens delen’ opties van Google Analytics staat uitgezet.
 • Yogacentrum Venray heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google.

Als je niet wilt dat Google Analytics wordt gebruikt, kun je de ‘Google Analytics Opt-out Browser add-on’ voor uw webbrowser downloaden en installeren. Je kunt deze add-on downloaden via onderstaande link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookies kun je altijd zelf via je browserinstellingen verwijderen of uitschakelen.

De cookie en privacyverklaring geldt voor iedere sitebezoek of overeenkomst en kan, indien nodig op ieder moment worden aangepast en worden ingezien op deze pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yogacentrum Venray en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yogacentrumvenray.nl.

Yogacentrum Venray wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Yogacentrum Venray neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst, welke voldoet aan de in de AVG gestelde eisen.

Persoonsgegevens die op papier zijn vastgelegd worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yogacentrumvenray.nl

 

 

Chat openen
Waarmee kan ik je helpen?